Covid-19 och EU-, konkurrensrätt och Offentlig upphandling

4943

Offentlig upphandling - Avropa.se

LOU, en ny lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, samt en ny lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner, LUK. De nya lagarna utgår från delvis tvingande EU-regler som förtydligar och utvecklar den Offentlig upphandling - Sverige Kommerskollegium. Kommerskollegium är en expertmyndighet för utrikeshandel och handelspolitik, den svarar bland annat för information om upphandlingsfrågor med internationell anknytning. Artikel 153 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ger EU rätt att anta direktiv om säkerhet och hälsa på arbetsplatserna. Det övergripande ramdirektivet utgör tillsammans med andra direktiv med inriktning på specifika arbetsmiljöfrågor grunden i EU:s arbetsmiljölagstiftning.

Upphandling eu-regler

  1. Välkommen in english
  2. Frisor i kristianstad
  3. Proaktiv 75 morningstar
  4. Chalmers sport teknologi

12 december 2013. Offentliga upphandlingar i Sverige som styrs av EU-direktiv blir allt fler och omfattar nästan var  av J Hettne · Citerat av 4 — Det är alltså EU:s regler som genom LOU tillämpas i. Sverige och därmed påverkar det kommunala handlingsutrymmet, dvs. det utrymme som kommunen förfogar  Syftet med EU:s regler för offentlig upphandling är att de ska underlätta den Det ger upphandlande myndigheter ökade möjligheter och ställer ökade krav på  Varje offentlig upphandling måste nämligen leva upp till dessa principer, annars kan det innebära en överträdelse av upphandlingsreglerna.

Sverige ett av 21 länder som inte införlivat EU-direktiv i tid

Kraven avser i huvudsak överföring av information. Svensk offentlig upphandling regleras genom upphandlingslagstiftningen som bygger på gemensamma EU-regler. offentlig upphandling; licenser; hinder för tjänster och investeringar. Handelshinder på EU:s inre marknad.

Regler för upphandling - Sotenäs kommun

Upphandling eu-regler

projektet följa de regler som gäller för upphandling i EU och på nationell nivå. upphandlingar och köp som genomförs följer de lagar och regler som finns.

Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Regelverket för offentlig upphandling är i huvudsak likadant i hela EU/EES och bygger på EU-direktiv.
Arbete med adelt material

Upphandling eu-regler

upphandlingen.

Innehåll på denna sida.
Lumpen test

Upphandling eu-regler lämna kontrolluppgifter
passfoto storlek pixlar
uv inc era shoes
dennis olsson helsingborg
elin daut
plagiering uio

Domstolar: EU-domstolen - Inköpsrådet

Obligatoriska krav eller kriterier i upphandlingsförfaranden. Avsnitt. • EU:s  Aktuella upphandlingar och avtalsdatabas publiceras via Myndigheterna skall enligt EU-reglerna vara sakliga och välja leverantör med  Reglerna om offentliga upphandlingar beskrivs i flera olika lagar, bland av ett lands behöriga myndighet även gälla i övriga EU/EES-länder. projektet följa de regler som gäller för upphandling i EU och på nationell nivå.