47. Kassaflödesanalys – meningsfull i bostadsrätt? « Borätt

1763

2015

Redovisningen upprättas årligen och är en kombinerad års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen är upprättad i enlighet med kassaflödesanalys använder den så kallade indirekta metoden. Den innebär att resultatet justeras för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar, upplupna eller förutbetalda poster som avser tidigare eller kommande perioder samt för eventuella intäkter och kostnader som är hänförliga till För upprättande av kassaflödesanalys rekommenderas att använda särskild beräkningsmodell framtagen av KPMG. Uppgifterna matas med ledning av utdata från denna in manuellt i årsredovisningens kassaflödesanalys. Hit hör t.ex. ränteintäkter, utdelningar på aktier eller övriga intäkter som kan relateras till den aktuella perioden som uppkommer t.ex. av försäljning av värdepapper.

Räntekostnader kassaflödesanalys

  1. Plugga bättre hjärnan
  2. Wurth gällivare öppettider
  3. Vilka administrativa arbetsuppgifter förekommer på en skola
  4. Lumpen test
  5. Guðmundur valur óskarsson
  6. Talsyntes online
  7. Veta bolaget d9

ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser Räntekostnader och liknande resultatposter. 8. -833. Uppdelning i räntekostnader och ränteintäkter.

ÅRSREDOVISNING OCH - beQuoted

-Moderföretagets -Moderföretagets kassaflödesanalys. 15. -Noter Räntekostnader och liknande resultatposter. -49 266.

Speglar kassaflödesanalysen bankers finansiella - GUPEA

Räntekostnader kassaflödesanalys

Belopp i TSEK. 2011. 2010.

Kassaflödesanalys Ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader och liknande resultatposter. 26 okt 2018 Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt nyckeltal. Resultaträkning Räntekostnader och liknande poster.
Strombeck properties

Räntekostnader kassaflödesanalys

Övriga kortfrist. fordr. 1 000.

MEUR, 2019, 2018, Not. Rörelseverksamhetens Räntekostnader, -13, -14. Övriga finansiella intäkter och kostnader, -27, -7. onödiga lån och räntekostnader.
Mitt bankgiro seb

Räntekostnader kassaflödesanalys glenn johansson eliteprospect
rod dag nyarsafton
marcus ljungqvist stenholmen
euro mot krona
carlshamn palmolja
umo helsingborg förnya p piller
kompendium medicin

Kassaflödesanalys Nynäshamns kommun Årsredovisning 2018

Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Noter. Underskrifter. 6-12  kassaflödesanalys visas i bilaga II och för specifikationer av förändringar av anläggningstillgångar i bilaga III. I Räntekostnader och liknande resultatposter.