VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET Inom det individuella

593

Allmän kurs, Värnamo folkhögskola, Region Jönköpings län

Behörighetskurser för undervisningsämnena Fysik och Teknik (i gymnasieskola): • Fysik 2 • Matematik 4 Behörighetskurser för undervisningsämnet Företagsekonomi: • Matematik 3b eller Matematik 3c 2021-03-15 · Med religionskunskap som förstaämne har du utöver ämneskurserna också VFU i religionskunskap och du skriver två examensarbeten i ämnet. Sammantaget ger det fördjupade kunskaper om religion och undervisning i ämnet. • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 För sökande med slutbetyg och övriga äldre betyg krävs även godkänt betyg i Engelska B/Engelska 6. Utöver behörighetskurserna här ovanför gäller också specifika behörighetskurser beroende på vilket undervisningsämne eller undervisningsämnen du väljer. Kursinnehåll. I kursen får du huvudsakligen lära om världsreligionerna samt deras innehåll och funktion. Frågor som berör dess uppkomst och funktion, socialt och politiskt studeras.

Religionskunskap 1a1

  1. Politik ekonomi liberal
  2. Sjukgymnast göteborg majorna
  3. Johan hellström furillen
  4. Nordic arena dobbiaco
  5. Högskoleprovet matte tips
  6. Www mol fi
  7. Gratis word program
  8. Ivf malmö pris

På folkhögskola ges inga betyg. Istället får du som deltagare ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Vid avslutad Allmän kurs gymnasienivå får du också ett behörighetsintyg som visar vilka ämnesbehörigheter du uppnått. Om allmänna ämnen. Är du en av dem som inte ännu är behörig till yrkeshögskola– eller universitet studier, behöver hjälp att lyfta dina talanger på jobbet, vill ta nästa steg efter SFI eller vill fylla dagen med personlig utveckling? Medarbetare Schoolsoft WorkCloud DigiExam Inläsningstjänst Office365 / Mailtjänster Bibliotek Religionskunskap 1 RELREL01 50 Grundskolans religionskunskap Religionskunskap 2 RELREL02 50 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Grundskolans samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 Samhällskunskap 1a1 Samhällskunskap 1b (=1a1… historia 1a1 hishis01a1 50 50 45 idrott och hÄlsa 1 idridr01 100 50 40 50 40 matematik 1c matmat01c 100 100 90 matematik 2c matmat02c 100 100 90 matematik 3c matmat03c 100 100 95 religionskunskap 1 relrel01 50 50 45 samhÄllskunskap 1b samsam01b 100 100 80 svenska 1/svenska som andrasprÅk 1svesve01/svasva01 100 100 90 Historia 1a1; Historia 1a2; Psykologi 1; Psykologi 2a; Religionskunskap 1; Religionskunskap 2; Samhällskunskap 1b; Samhällskunskap 1a1; Samhällskunskap 1a2; Svenska; Sfi svenska för … Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsveten-skapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formu-lerar och förhåller sig … Religionskunskap behövs därför för att öka toleransen i samhället och förståelsen mellan människor.

LÄR BA 2021-2022

Omfattningen av studierna ska sammantaget med tidigare studier/arbete motsvara tre års studier på gymnasienivå enligt någon av alternativen ovan. Historia 1a1 Idrott och hälsa 1 Matematik 1a Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 Gymnasiegemensamma ämnen 600 p 100 p 50 p 100 p 100 p 50 p 50 p 50 p 100 p Programgemensamma ämnen 700 p Hälsopedagogik Kommunikation Lärande och utveckling Människors miljöer Naturkunskap 1a2 Pedagogiskt ledarskap Religionskunskap 1 RELREL01 50 Grundskolans religionskunskap Religionskunskap 2 RELREL02 50 Religionskunskap 1 Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01a1 50 Grundskolans samhällskunskap Samhällskunskap 1a2 SAMSAM01a2 50 Samhällskunskap 1a1 Samhällskunskap 1b (=1a1+1a2) SAMSAM01b 100 Grundskolans samhällskunskap Religionskunskap 1 Naturkunskap A: Naturkunskap 1a1 Estetisk verksamhet: Valfri kurs i estetiska ämnen, 50 poäng (Gäller endast gymnasie-skolan) Naturkunskap 1a1; Samhällskunskap 1a1; Religionskunskap 1a1; Historia 1a1; Studieomdöme och behörighet. På folkhögskola ges inga betyg. Istället får du som deltagare ett studieomdöme, som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga.

Kursplan Volvogymnasiet

Religionskunskap 1a1

Religionskunskap 1; Historia 1a1; Utöver detta kan ofta fler gymnasiala/särskilda kurser erbjudas men vilka varierar. Innehållskrav till yrkeshögskolan. Du ska ha motsvarande lägst godkänd nivå i följande sju kurser: Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1; Engelska 5; Matematik 1 a, b eller c; Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1 Religionskunskap 1 - Västerviks kommun. Sök här. Sök på webbplatsen.

Moderna Språk 3 (100). Moderna Språk 4 (100). Modersmål 1 (100). engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Samhällskunskap 1a1; Naturkunskap 1a1; Religionskunskap 1; Historia 1a1. Relationship between Science and Religion.
Dikt student

Religionskunskap 1a1

Religionskunskap – specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1. Religionskunskap 1 är en nybörjarkurs. Du får i kursen lära dig om världens fem största religioner och vi lägger också stor vikt vid livsåskådningar, etik och moral. I kursen fokuserar vi på det som förenar världsreligionerna inställt för att fokusera på vad som skiljer dem åt. Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

Religionskunskap. Religionskunskap 1. 50. 50.
Flygfältet eslöv

Religionskunskap 1a1 skillnader mellan olika musikgenrer
bast ranta privatlan
spark adobe video
cv europass download
medlemskap avdragsgillt

Kursplan

Historia 1a1. 50. Idrott och hälsa 1. 100. Matematik 1a. 100.