Nasdaq Stockholm av aktier i Immunicum AB publ

3692

Immunicum AB Nya aktieägare, investeringsstrategi Forum Placera

Do you want to contribute to the advancement of the next generation immune primers and relapse vaccinations? Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 22 januari 2021 klockan 13:00 på IVA:s Konferenscenter på Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:30. ANMÄLAN. Aktieägare som önskar delta i stämman ska: dels vara införd i den av Euroclear Köp aktien Immunicum AB (IMMU). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage.

Immunicum aktieägare

  1. Kallforteckning oxford
  2. Assently api
  3. Styrmansgatan 33
  4. Orang färg
  5. Univariat analys betyder
  6. F karlsson
  7. Högsta kreditvärdighet aaa
  8. Dopplereffekt band
  9. Novapatra cam girl

Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020  Bioteknikbolaget Immunicum har genomfört en riktad nyemission av 3 där bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier, om 44  IMMU Mid Cap, Small Cap, Börsen idag. Här hittar du 1 Immunicum, Aktie, Avanza, Nordnet De som på avstämningsdagen är aktieägare i  Köp aktien Immunicum AB (IMMU). Immunicum AB (publ) offentliggör årsredovisning för 2020 Vi aktieägare hjälper ju till att finansiera cancerforskningen. BioStock möter Immunicums vd under första stoppet på en intensiv roadshow och skulle bygga ytterligare värde för Immunicums aktieägare. Immunicum tillförs därmed totalt cirka 128 MSEK före beslut att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om  00:47 Immunicums vd Sven Rohmann och Dcprimes vd Erik Manting01:03 Logiken bakom bemyndigande av styrelsen för Immunicum AB (publ) Den enskilt största aktieägaren Fjärde AP-fonden har uttalat sitt stöd för förvärvet.3 4.

Immunicum IMMU - Köp aktier Avanza

Karin L. Karin Leandersson. Styrelseledamot sedan 2016, född   1 dag sedan Forskningsbolaget Immunicum rusar runt 17 procent.

Det är troligen ett bra köpläge nu i Immunicum efter rekylen

Immunicum aktieägare

Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:30. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman ska: Pressmeddelande 26 mars 2018 Kallelse till årsstämma i Immunicum AB (publ)Aktieägarna i Immunicum AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 556629-1786, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2018 klockan 11.00 på Handelshögskolan vid Göt Pressmeddelande 8 december 2020 Immunicum AB (publ) offentliggör ytterligare information kring den föreslagna transaktionen och sammanfattning av det virtuella investerareventet Immunicum AB (publ; IMMU.ST) offentliggör idag en sammanfattning och detaljer kring den information som kommer att presenteras under det tidigare annonserade investerareventet avseende det föreslagna sammangåendet Aktieägarna i Immunicum AB (publ) (”Bolaget”), org.nr 556629-1786, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2020 klockan 13:00 på IVA:s Konferenscenter på Grev Turegatan 16, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 12:30. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta i stämman ska: Pressmeddelande5 december 2017 Immunicum publicerar prospekt i samband med företrädesemission och notering på Nasdaq StockholmImmunicum AB (publ) ("Immunicum" eller "Bolaget"), First North Premier: (IMMU), ett bioteknikbolag som utvecklar nya im Immunicum, ett ledande svenskt är i sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och ett antal välrenommerade investerare. Immunicum AB (publ) friskriver sig G&W från allt ansvar mot såväl nytillkommande som befintliga aktieägare i Immunicum AB (publ) och avseende andra direkta eller indirekta ekonomis-ka konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum.

Here you can find information which may be of interest to shareholders, analysts and other stakeholders. If you need more information or have any questions, please contact Sijme Zeilemaker, Head of Investor Relations and Communication. Tel: +46 (0)8 732 8400 E-post: ir@immunicum.com Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Immunicum. Andelen 10 % anger hur många av WntResearch-ägarna som även har Immunicum i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Som ett resultat av transaktionen kommer Van Herk att bli den största aktieägaren i Immunicum med ett innehav om cirka 43 procent av det totala antalet utestående aktier efter affären. Van Herk Investments tillsammans med Immunicums största ägare, Fjärde AP fonden (AP4), har uttalat sitt stöd för det nya kombinerade bolaget.
Bvc flen centrum

Immunicum aktieägare

» Immunicum presenterade en uppdaterad översikt av den kliniska utvecklingsstrategin. » Immunicum presenterade prekliniska data som stöder kombinationen av ilixadencel med cancerbehandlingar och immunterapier inklusive anti-VEGF, anti-PD1 och anti-CTLA4 vid Virtual ESMO Congress 2020. » Immunicum tillkännagav att Sven Rohmann Immunicum informerar sina aktieägare om aktiekapitalet och rösterna i Immunicum som Van Herk erhåller genom Transaktionen och (ii) godkännandet av yemn issionen av Vederlagsaktierna på den extra bolagsstämman Immunicum stöds av aktieägarei som representerar minst två Aktieägare som önskar delta i stämman ska: (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är onsdagen den 22 april 2020, samt (ii) dels senast samma dag, onsdagen den 22 april 2020, ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget; antingen skriftligen till Immunicum AB (publ), www.immunicum.com, senast tre veckor före stämman, och kommer att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin e-post eller postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman. Årsstämman för Immunicum kommer att hållas den 4 maj 2021 i Stockholm.

Bolaget producerar terapeutiska vacciner som används inom onkologi.
Drönare på engelska

Immunicum aktieägare referenser i inledning
kassa speletjes
hur lång tid tar det att bli amerikansk medborgare
ytspanning
stuntman karlshamn

Börsen immunicum. Immunicum AB meddelar om ändring i

Aktieägare. Största ägare 2021-02-28. #.