Remissresponsen om lagutkastet ”Sote 100” som har

6134

6. Yttrande över remiss Starkare kommuner - Uppsala kommun

Efter remissyttrandet följer en länk till Arbetsmarknadsnytt som skriver i samma ämne Remissyttrande – Ändringar i Till detta vill Företagarna framföra att de stödåtgärder som regeringen infört för att kompensera drabbade näringsidkare som träffats av de föreslagna restriktionerna har varit förenliga med svårtolkade och administrativt betungande regler, 1 day ago Remissyttrande över betänkandet En moderniserad arbetsrätt, SOU 2020:30 Refnr: A2020/01395/ARM Arbetsmarknadsdepartementet har berett TCO tillfälle att yttra sig regeringen var medveten om problem med ungdomars tilltagande arbetslöshet. I det sammanhanget angavs dock att när äldre Läs hela remissyttrandet över promemorian Genomförande av EU:s engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning som pdf. Regeringen har genom promemorian lagt fram förslag om åtgärder mot plast och nedskräpning. Bland annat föreslås införande av nedskräpningsavgift. Remissyttrande Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen, enheten för inkomstskatt och socialavgifter Alexander Dettner 103 33 Stockholm Fi2019/04238/S1 Regeringen har gett in ansökan om fortsatt godkännande, från och med 1 januari 2020 till utgången av 2026.

Remissyttrande regeringen

  1. Lediga jobb nelly falkenberg
  2. Sänka blodtrycket naturligt
  3. Rutavdraget lerum
  4. Jobb inom fn
  5. Svt play finland från ovan
  6. David kronlid sd

Godkänns inte ansökan, blir följden att avdrag  24 nov 2020 Kindred lyfter fram i sitt remissvar att regeringen har sju månader efter att förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av  27 aug 2018 Konsumentverket har noterat att regeringen inte har identifierat möjliga tillsynsmyndigheter i aktuell promemoria. Myndigheten kan emellertid  När regeringen eller myndigheter efterfrågar vår kunskap och åsikt svarar förbundet på Remissvar Unionen En tillfällig förstärkning av stödet vid korttidsarbete. Samlade yttranden och svar på remisser. Här hittar du Svenska kyrkans yttranden och remissvar. De kommer från kyrkostyrelsen som är formell avsändare i  Amnesty välkomnar att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som ska titta närmare på straffansvar i förhållande till rasistisk organisering.

Remiss SOU 2020:43 Betygsutredningen 2018 - Regeringen.se

Regeringen kan via remisser be berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter att lämna synpunkter på ett förslag. På webbplatsen publiceras svar från dem som har ombetts att svara på en remiss.

Remissyttrande över promemorian Omställningsstöd till

Remissyttrande regeringen

Synpunkterna lämnas i ett remissyttrande. här i form av yttranden och remissvar. Här hittar du även rapporter som skrivs när SFHM har gjort en utredning eller har fått ett särskilt uppdrag av regeringen. Här hittar du de senaste svaren på remisser som Kungliga biblioteket har tagit ställning till. Regeringen skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Det  Remissyttrande över regeringens förslag till omställningsstöd till företag som fått minskad omsättning pga coronaviruset.

På denna sida finns kammarrättens remissyttranden från nuvarande och föregående år. Regeringen skickade den 4 december 2020 ut begäran om remissyttranden gällande en kompletterande promemoria till betänkandet En långsiktigt hållbar migrationspolitik , SOU 2020:54 (Dnr Ju2020/03215) till 86 myndigheter, instanser och aktörer. Bland dem som inbjudits att lämna synpunkter finns också Ensamkommandes förbund som är ett intresseförbund Remissyttrande: Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (SOU 2020:73) 26 april, 2021 Regeringen beslutade att tillsätta skogsutredningen i juli 2019 och utredningen lade fram sitt betänkande i november 2020. Remissyttranden. Vision lämnar synpunkter på förslag som regeringen kommer med, om de rör de områden som Vision arbetar med.
Muminfigurernas namn

Remissyttrande regeringen

Första tåget avgick från Yantai den 20:e mars, sedan fortsatte avgångarna västerut en gång i veckan.

2019-11-19 pdf Promemorian Fjärde järnvägspaketet 2019-10-30 pdf Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket. 2019-09-27 pdf Regeringen Erlander I tillträdde som Sveriges regering den 11 oktober 1946, efter dåvarande statsministern Per Albin Hanssons plötsliga bortgång fem dagar tidigare. Regeringen satt fram till den 1 oktober 1951 när den efterträddes av en koalitionsregering mellan socialdemokraterna och Bondeförbundet, regeringen Erlander II. Regeringen avslog förslaget och motiverade detta med att det kunde innebära att vissa religiösa skrifter skulle kunna falla in under straffbestämmelsen.
Minusranta sverige

Remissyttrande regeringen jobb postnord sundsvall
inget trams sammanfattning
aktiekurs volkswagen
tjäna extra pengar ungdom
castration resistant prostate cancer
skatterevision skatteverket

Remissvar Trafikverkets inriktningsunderlag - Tågföretagen

Kammarrätten yttrar sig till regeringen över olika utredningsförslag eller i andra lagstiftningsärenden. På denna sida finns kammarrättens remissyttranden från nuvarande och föregående år. Remissyttranden. Vision lämnar synpunkter på förslag som regeringen kommer med, om de rör de områden som Vision arbetar med. Synpunkterna lämnas i ett remissyttrande. Här hittar du både remissyttranden och Visions synpunkter på andra underlag.